Integritetspolicy

Integritetspolicy
  1. I denna policy kallas Grönahage Service och Ekonomi AB , 556979-6138, för Geko och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden. Geko ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara via telefon, e-post eller på annat sätt. Geko går att nå på följande sätt:
  • Post: Grönahage Service och Ekonomi AB, Grönegatan 17, 25475 Ödåkra.
  • Tel: 0705-409342 eller 0708-182120
  • E-post: kontakt@gronahage.se
  1. Denna policy gäller för användare som besöker hemsidan Gronahage.se. Det gäller också vid nyttjande av våra tjänster samt våra kanaler på sociala medier.Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysiskt nu levande person. Det kan tex vara ditt namn, din e-post adress eller ditt telefonnummer.
  1. Vårt främsta syfte med att behandla dina personuppgifter är för att Geko ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund.Som personuppgiftsansvarig har Geko ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter så tillsvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.
  1. Geko skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av Geko’s system som hanterar personuppgifter. Anställda på Geko samt personuppgiftsbiträden och underbiträden skall följa Gekos interna informationssäkerhetspolicy.Personuppgifter som skickas in till Geko utan att det efterfrågas kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller spontanansökningar avtalsärenden.
  1. Geko agerar som personuppgiftsbiträde för dig som användare till någon av våra molnbaserade tjänster. I ett sådant läge krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som användare och Geko.
  2. Geko och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon information till tredje part.
  3. Uppdateringar och förändringar i denna integritetspolicy publiceras på denna sida.